Artyzm w tym projekcie postrzegam nie tylko jako sztukę wyższą, lecz jako filozofię życia w której to, co tworzy dana jednostka inspiruje i wyzwala potencjał twórczy w innych. W życiu wielu osób kryzys spowodował wycofanie się, rezygnację lub nawet regres. Umiejętność akceptacji zmian i wykorzystywania ich potencjału to wielka sztuka.